Begeleiding bij re-integratie - Elly Gruijters, coach bij verzuim

Beperking ziekteverzuim levert alleen winnaars op

Elly Gruijters begeleidt werknemer en werkgever bij ziekteverzuim, re-integratie en dreigende arbeidsconflicten. Al bijna 25 jaar. Haar coaching bij verzuim levert alleen maar winnaars op.

Langdurige uitval, verstoorde relaties op de werkvloer en vooral blijvende arbeidsongeschiktheid kosten de werkgever handenvol geld en de werknemer heel wat negatieve emoties en uiteindelijk ook behoorlijk veel inkomen. De aanpak van ziekteverzuim is voor een groot deel wettelijk bepaald in de Wet Verbetering Poortwachter. Door de coaching van Elly Gruijters behalen alle betrokkenen – binnen de wettelijke kaders – een optimaal resultaat en ligt de weg weer open voor een terugkeer in het arbeidsproces en een prettige voortzetting van de werkrelatie. Waar nodig of vereist werkt Elly Gruijters samen met bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en arbo-adviseurs. Vanwege de persoonlijke benadering beperkt het werkgebied zich tot Zuid- en Midden-Limburg. Elly Gruijters coachte onder meer Obvion Hypotheken, European Institute for Public Administration EIPA, Fortron speciaalreiniging, sociale werkvoorziening MTB en vele MKB-bedrijven, waaronder een groot aantal C-1000 filialen.

Klik op de thema’s bovenaan deze pagina voor de verschillende diensten van Elly Gruijters, de ervaren coach bij verzuim, actief en effectief voor werkgever én werknemer.

Samen een werkbare oplossing vinden waar werknemer én werkgever blij mee zijn.
Elly Gruijters, coach bij verzuim